Der ydes ikke tilskud fra sygesikringen Danmark eller tilskud til lægehenviste behandlinger.
Er du pensionist eller førtidspensionist har du mulighed for at kunne søge om udvidet helbredstillæg igennem din kommune. Helbredstillægget dækker op til 85% af behandlings prisen men er formue bestemt. Borgerservice kan være behjælpelig med information om tilskud til udvidet helbredstillæg.